Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Vipava (PANG 913)

1940-1992 (2 fotografiji ok. 1940 in 1950 ); 0.5 tm (5 škatel); arhivski popis

organizacijska zadeve 1964-1991/ zapisniki sej odbora in letnih konferenc s prilogami 1961-1992/ članstvo 1962-1992/ popis udeležencev NOV 1956-1987/ Delovodniki 1960-1978/ pomoč borcem 1961-1992/prireditve, akcije, proslave 1961-1991/ priznanja, odlikovanja 1961-1986/ zahvalna pisma, govori 1962-1985/ zbiranje zgodovinskega materiala 1962-1980/ album s fotografijami, časopisnimi izrezki in dokumenti s.d. (ok. 1940)-1980

Dostopnost