Skoči na vsebino

Mestna organizacija Združenja borcev narodnoosvobodilne vojne Ajdovščina (PANG 909)

1950-1991; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1950?: Mestna organizacija Zveze borcev NOV Ajdovščina

Zapisniki, poročila 1952-1981/ članske izkaznice 1950-1952/ knjiga članov 1957?, 1968-1978/delovodnik 1952, 1961-1981/ prireditve, akcije,kadrovske zadeve, pomoč borcem, priznanja

Dostopnost