Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Miren (PANG 904)

1960-1992; 0.2 tm (2š); arhivski popis

?: Krajevna organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Miren; 1992: ukinitev

Zapisniki sej 1961-1989/ seznami borcev, internirancev, vojaških vojnih invalidov, rezervnih oficirjev in podoficirjev 1962-1986/pomoč borcem 1961-1986/proslave, prireditve 1963/predlogi za odlikovanja 1962-1983/zbiranje sredstev za spomenik na Trnovem 1980-1981/podatki o finančnem stanju, primerki članskih izkaznic 1991-1992

Dostopnost