Skoči na vsebino

Krajevni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Solkan (PANG 895)

1945-1993; 0.9 tm (9š 1m); arhivski popis

zapisniki sej 1948/ izjave o sodelovanju v NOB 1945-1982/ zapisi, govori 1970, 1973/gradivo za zgodovino Solkana 1945-1982/ kartoteka članov s.d. – 1993/ pobratenje, sodelovanja 1983-1993

Dostopnost