Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Združenja zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Anhovo-Plave-Deskle (PANG 820)

1946-1966; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zapisniki sej 1952, 1961-1964/ pomoč borcen 1958-1966/ članstvo 1946, 1948, 1961, proslave prireditve 1952-1963/ delovodnik 1959

Dostopnost