Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Nova Gorica (PANG 758)

1955-1993; 3.7 tm (37 škatel); arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Nova Gorica; 1962: Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Nova Gorica; 1991: Združenje borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije občine Nova Gorica

zapisniki sej občinskega odbora 1957-1961, 1966-1978/ zapisniki sej raznih komisij in odborov 1961-1993/ zapisniki sej krajevnih organizacij 1958-1988/ posebna doba 1961/ spisi 1957-1987/ delovodniki 1955-1986

Dostopnost