Skoči na vsebino

Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Nova Gorica (PANG 698)

1950-1962; 2.1 tm (21š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Nova Gorica; 1962: ukinitev

spisi 1953-1962/zapisniki sej 1956-1962/članstvo 1953-1962/ volitve in imenovanja 1954-1962/priznanja in odlikovanja 1954-1962/proslave in prireditve 1953-1962/spomeniki, spominska obeležja in grobovi 1952-1962/priznanje posebne delovne dobe 1953-1962/seznami borcev, seznami otrok padlih borcev in spomeničarjev/popisne knjige družin oz. otrok, ki so bili žrtev fašističnega nasilja 1957-1961/pomoč otrokom padlih borcev in žrtvam fašističnega nasilja 1953-1962/pomoč borcem narodnoosvobodilne vojne 1953-1962/personalne zadeve 1950-1962/komisija za stike z zamejstvom 1962/zgodovinska sekcija 1954-1962/odbor za internirance 1958-1962/delovodniki 1953-1954, 1962

Dostopnost