Skoči na vsebino

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Ajdovščina (PANG 643)

1973 1990; 3.3 tm (33š 1m); prevzemni seznam

1955: Občinski odbor Ljudske mladine Ajdovščina; 1974: Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Ajdovščina; 1990: ukinitev

zapisniki sej občinske konference/ poročila mladinskih aktivov/ zapisniki volilnih konferenc/ pravila in organiziranost/ praznovanja, tekmovanja, pohodi, zborovanja/ programi dela/ finančni plani in poročila/ gradivo mladinskih delovnih brigad

Dostopnost