Skoči na vsebino

Mestni odbor Enotne strokovne zveze delavcev in nameščencev Gorica (PANG 638)

1945-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki krajevnih medstrokovnih svetov 1946/ sindikalni politični tečaj v Gorici 1946/ obvestila, okrožnice in navodila mestnega odbora 1946-1947/ seznami delovne sile 1946-1947/ mezdni sporazumi za delavce v različnih panogah 1946

slovenščina, italijanščina

Dostopnost