Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Bovec (PANG 566)

1947-1963; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Bovec; 1961: ukinitev

spisi krajevnega odbora 1947-1951, 1962-1964/ zapisniki sej občinskega odbora in poročila 1952-1958/ finančna poročila 1956/ pomoč borcem 1952-1963/ razne akcije 1951-1958/ seznami borcev 1963-1964/ resolucije 1950, 1953

Dostopnost