Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Ajdovščina (PANG 563)

1952-1985; 1.8 tm (18š); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Ajdovščina; 1962: Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Ajdovščina

zapisniki sej organov, odborov in komisij občinske organizacije 1965-1984/ gradivo o spomenikih narodnoosvobodilne vojne, fotografije 1952-1985/ krajevna topografija z opisi zgodovine 1959-1985/ izjave internirancev 1959/ poročila o delu 1964-1969/ seznami borcev, članov Zveze vojaških vojnih invalidov/ položaj otrok padlih borcev/ tuji državljani, pokopani pri nas 1963

Dostopnost