Skoči na vsebino

Občinski sindikalni svet Nova Gorica (PANG 545)

1955-1990; 5.1 tm (49š 4k); prevzemni seznam, arhivski popis

1952: Občinski sindikalni svet Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki sej sveta, plenumov, predsedstva, raznih komisij občnih zborov, osnovnih organizacij in predsedstva/ statistična in delovna poročila/ plani/ spisi

Dostopnost