Skoči na vsebino

Krajevni odbor Slovenske protifašistične ženske zveze Volčja Draga – Bukovica (PANG 497)

1944-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej 1944-1945/ seznam članic prvega odbora s.d./ okrožnice 1944-1945/  volitve v krajevni odbor 1946/ seznam članic  1944-1945/ delovodnik krajevne celice komunistične partije 1945-1946/ seznam plačnikov članarine za partijski sklad 1945-1946/ seznam članov komunistične partije 1946

Dostopnost