Skoči na vsebino

Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Nova Gorica (PANG 448)

1947-1962; 2.0 tm (20š); prevzemni seznam

1947: Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Gorica, Nova Gorica; 1962: ukinitev

gradivo Okrajnega pionirskega štaba Gorica 1948-1951/ gradivo mladinskih delovnih brigad 1947-1962/ zapisniki osnovnih organizacij in občinskih odborov 1954-1961, konferenc 1955-1958, sekretariata 1960/ spisi 1958-1962/ delovodnik 1960-1961

Dostopnost