Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Mladinske delovne akcije Posočje (PANG 447)

1976-1989; 1.6 tm (16š); arhivski popis

1976: Mladinske delovne akcije Posočje; 1986: ukinitev

programi, poročila, seznami članov komisij, pravila, bilteni, brigadirska glasila, dnevniki dela, interesne dejavnosti, zapisniki sestankov

Dostopnost