Skoči na vsebino

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Tolmin (PANG 442)

1958-1989; 2.3 tm (23š 1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Tolmin; 1974: Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Tolmin; 1990: ukinitev

poročilo o občnih zborih in volitvah 1956/ praznovanja 1956-1957/ aktivnosti in posvetovanja društev 1956/ analiza dela, programi dela 1976-1979/ gradivo mladinskih delovnih brigad 1976-1979/ bilteni 1976-1979/ letni finančni načrti 1979/ fotografije 1960-1984

Dostopnost