Skoči na vsebino

Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Tolmin (PANG 439)

1947-1955; 0.8 tm (8š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Tolmin; 1955: ukinitev

zapisniki in poročila 1948-1953, 1955-1956/ statistična poročila 1949/ poročila in zapisniki sej krajevnih odborov 1948, 1949, 1951-1955/ karakteristike 1948/ volitve 1949/ prekopi borcev, spomeniki 1949/ delovne brigade 1949/ seznam krajevnih odborov 1949/ proračuni in finančna poročila 1949, 1951/ proslave in tekmovanja 1949-1955/ organizacijska poročila 1950/ članstvo, seznami 1947-1948/ zbiranje zgodovinskega gradiva 1947-1955/ pomoč borcem 1949-1955/ potrdila o sodelovanju v narodnoosvobodilni vojni/ delovodniki 1947-1949, 1953-1956

Dostopnost