Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Kobarid (PANG 437)

1959-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Kobarid; 1961: ukinitev

zapisnik seje 1959/ postavitev spominske plošče 1959/ proračun 1960/ članarina 1960/ smučarsko tekmovanje 1961/ delovodnika 1959,1961

Dostopnost