Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Tolmin (PANG 436)

1952-1997; 12.1 tm (121š); prevzemni seznam, arhivski popis

1952: Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Tolmin; 1962: Občinski odbor Zveze zduženj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije Tolmin; 1991: Združenje borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja občine Tolmin; 1995: Združenje borcev in udeležencev Narodnoosvobodilnega boja Slovenije, območni odbor Tolmin

zapisniki 1956-1982/ sklepi skupščin 1965-1982/ poslovniki, statuti 1965-1981/ programi dela 1965-1981/ poročila 1967-1982/ finančni načrti 1964-1982/ spisi posebne dobe 1962-1978/ domicili, poimenovanja 1966-1982/ zgodovina organizacije, kraja, območja 1965-1980/ spominske izjave 1965-1982/ sodelovanje z zamejstvom 1965-1982/ statistika 1966-1982/ zapisniki krajevnih odborov/ kartoteka članstva/ spisovne evidence 1956-1980/ fotografije

Dostopnost