Skoči na vsebino

Okrajni sindikalni svet Gorica, Nova Gorica (PANG 435)

1947-1967; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Enotnih sindikatov za Goriško, Ajdovščina; 1948: Okrajni sindikalni svet Gorica – Solkan; 1948: Okrajni sindikalni svet Gorica, Solkan, Nova Gorica; 1962: ukinitev

okrožnice podružnicam 1946-1947/ zapisniki sej podružnic, medstrokovnih svetov 1946-1947/ zapisniki sestankov okrajnega sindikalnega sveta 1947/ zapisniki plenuma 1947/ zapisniki sej izvršnega odbora, skupščine, plenumov 1948-1961/ zapisniki masovnih sestankov 1949/ finančno gradivo 1955, 1958/ spisi 1955-1961/ delovodniki 1948, 1949, 1951, 1954, 1955, 1959-1961

Dostopnost