Skoči na vsebino

Okrajni sindikalni svet Tolmin (PANG 433)

1945-1956; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1947: Okrajni odbor Enotnih sindikatov Tolmin; 1949: Okrajni sindikalni svet Tolmin; 1955: ukinitev

popis aktivnih prebivalcev v Ladri, Libušnjem, Smasteh in Volčah s podatki o članstvu v Enotnem sindikatu in o socialnem stanju 1947/ finančna knjiga Krajevnega sindikalnega sveta Tolmin 1947/ poročila Gospodarske banke Enotnih sindikatov, podružnica Tolmin 1947/ zapisniki sej sindikalnih podružnic 1946-1955/ zapisniki upravnih odborov in delavskih svetov podjetij 1953-1955/ resolucije 1947-1948/ gradivo Sindikalne podružnice upravno-administrativne stroke Tolmin 1946-1956/ gradivo sindikata javnih uslužbencev pri Občinskem ljudskem odboru Tolmin 1954-1961

Dostopnost