Skoči na vsebino

Občinski sindikalni svet Tolmin (PANG 430)

1952-1982; 3.5 tm (35š); prevzemni seznam

1952: Občinski sindikalni svet Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1971-1980, sej predsedstva 1960, 1971-1982, občinskega sveta 1978-1982, sindikalnih podružnic 1960-1963/ zapisniki odborov, komisij in svetov 1974-1982/ zaključni računi 1963-1981

Dostopnost