Skoči na vsebino

Občinski sindikalni svet Bovec (PANG 428)

1953-1962; 0.2 tm (2š); arhivski popis

do 1955: Krajevni sindikalni svet Bovec; 1955: Občinski sindikalni svet Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej krajevnega sindikalnega sveta 1955/ zapisnik letnega občnega zbora občinskega sveta 1955/ zapisniki sej upravnih odborov podjetij 1956/ programi in poročila o delu 1956, 1958, 1962/ zapisniki o volitvah v delavske svete 1956/ zapisniki sej upravnega odbora sveta 1956/ zapisniki plenuma 1956, 1959/ seznami sindikalnih podružnic 1959/zapisniki sej sindikalnih podružnic 1955-1961, navodila, obvestila 1953-1961, statistika 1953-1955, delovodnik 1955

Dostopnost