Skoči na vsebino

Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Bovec (PANG 329)

1947-1958; 0.1 tm (1š 1m); prevzemni seznam

Krajevni aktiv Ljudske mladine Slovenije Bovec; 1952: Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej krajevnega odbora 1948-1949/ spisi 1947-1950/ zapisniki sej občinskega odbora 1955- 1957/ poročila osnovnih organizacij 1956- 1957/ podatki o članih in funkcionarjih organizacije 1956-1957/ gradivo mladinske delovne brigade Peter Skalar 1956-1958

Dostopnost