Skoči na vsebino

Okrožni komite Zveze komunistične mladine Julijske krajine za Goriško, Gorica (PANG 328)

1944-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

1945: Okrožni komite Zveze komunistične mladine Julijske krajine za Goriško; 1947: ukinitev

zapisniki aktivov zveze komunistične mladine 1944-1946/ karakteristike 1945-1947/ zapisniki sej okrožnega komiteja 1947/ protestna pisma in resolucije 1945-1946/ kadrovske pole 1946/ poročila krajevnih organizacij zveze komunistične in zveze antifašistične mladine 1946/ zapisnik seje aktiva komunistične mladine za okraj Gorica 1947/ zapisniki sej mestnega in kvartnih komitejev komunistične mladine Gorica/ seznami brigadirjev za progo Brčko – Banoviči iz okrajev cone A 1946

Dostopnost