Skoči na vsebino

Okrajni odbor Antifašistične fronte žena Nova Gorica (PANG 324)

1945-1953; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1945: Okrajni odbor Slovenske protifašistične ženske zveze Gorica, Slovensko-italijanska protifašistična ženska zveza, 1947: Okrajni odbor Antifašistične fronte žena Jugoslavije Gorica; 1953: preoblikovanje v Okrajni odbor Zveze ženskih društev Gorica

zapisniki sej 1945-1953/ delovni načrti 1945-1953/ poročila krajevnih odborov 1946-1953/ statistika 1946-1950/ okrožnice 1946-1950/ resolucije 1946-1950/ volitve 1946-1950/ referati, govori 1950-1951/ gradivo Krajevnega odbora Slovensko-italijanske protifašistične zveze oz. Antifašistične fronte žena Solkan 1946-1950

Dostopnost