Skoči na vsebino

Krajevni aktiv Ljudske mladine Slovenije Planina (PANG 322)

1945-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

evidenca članov/ zapisniki sestankov

Dostopnost