Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Kanal (PANG 270)

1958-1961; 0.3 tm (3š); arhivski popis

Občinski odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije Kanal; 1961: ukinitev

zapisniki sej odbora, konferenc, sekretariata 1959-1961/ uveljavljanje posebne delovne dobe 1958-1961

Dostopnost