Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Potočnik Peter (PANG 978)

1987-1987; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Peter Potočnik

Na listu trepetlike, fotokopija tipkopisa (pred potresni dnevnik Posočja, potresni dnevnik Posočja, nekaj dopolnil pred septembrskimi potresi 1976, …)

Dostopnost