Skoči na vsebino

Šuligoj Danilo (PANG 973)

1891-2003; 0.3 tm (3š); arhivski popis

Danilo Šuligoj (1923  Most na Soči – 2004 Šempeter pri Gorici, pokopan v Bovec) društveni delavec, zbiratelj

korespondenca 1965-1997/ nagrobni govori 1973-2001/ zapisi o bolnišnici »Franja« 1982-1992/  gradivo s prireditev v spomin slovenskim padalcem radiotelegrafistom 1994/ korespondenca v zvezi z reševanjem ameriških padalcev 1995-1998/ spomini na NOB in drugi zapisi 1969-1990/ gradivo Turističnega društva Bovec 1961-1962/ gradivo v zvezi z gradnjo HE Trnovo, kaninske žičnice in HE Kobarid 1965-1979/ pesmi 1945-1956/ tiski 1891-1975/ časopisni članki/ fotografije 1917-1993/ fotokopije

Dostopnost