Skoči na vsebino

Dijaški dom Nova Gorica (PANG 960)

1948-1991; 4.1 tm (41š); arhivski popis

1945: Dijaški dom v Gorici; 1947: dijaški dom v Šempetru; 1952: Dijaški dom v Novi Gorici; 1963: Dom šolskih centrov Nova Gorica; 1981: Dom učencev Mitja Gorjup; 1991: Dijaški dom Nova Gorica

Dokumentacija o registraciji, organizacijskih spremembah 1952-1965/ stavba, prostori 1958-1986/ poročila o delu 159-1990/ plani dela 1950-1974/ prireditve 1980-1991/ statuti, pravila, pravilniki 1964-1989/ zapisniki domskih strokovnih in upravnih organov, komisij, odborov 1953-1989/ personalne zadeve 1948-1985/ finančne zadeve 1952-1981/delovodnik 1962-1988/ odbrani spisi 1958-1985/ delo družbenopolitičnih organizacij doma 1966-1985/ osebni listi 1962-1981/ evidenčni listi 1968-1983/ dokumentacija o počitniškem domu v Ankaranu 1966-1977/ fotografije/ magnetofonski in audio zapisi

Dostopnost