Skoči na vsebino

Zbirka gradiva za kroniko Podrage (PANG 947)

1944-2008; 0.5tm (5š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2003 ob prevzemu gradiva. Gradivo se večinoma nanaša na čas narodnoosvobodilnega boja 1942-1945.

rokopis “Kronika Podrage” v 22 zvezkih/zapisi pogovorov s podraškimi aktivisti in vaščani/ spominski zapisi/ korespondenca/ življenjepisi aktivistov in borcev v Podragi s prošnjami za priznanje delovne dobe iz NOB/ zapisi govorov ob raznih dogodkih, obletnicah, pogrebih/ razni seznami/ časopisni članki, raziskovalna naloga, glasilo, referati/ radijska drama “Upor v Podragi”/ tipkopis “Podraška kronika”, v 2 delih, 1780-1943 in 1943-1985; originali in fotokopije

Dostopnost