Skoči na vsebino

Družina Černe, Tomaj (PANG 939)

1808-1973; 2.2 tm (22š 1m); arhivski popis

Družina Černe iz Tomaja:

Anton Černe (1813-1891), kmet in politik, L. 1848 je bil prvič izvoljen v dunajski parlament. Zagovarjal je odpravo fevdalnih obveznosti brez plačila odškodnine. Od 1861 do 1876 je bil deželni poslanec v Gorici in od 1861 do 1873 državni poslanec. Zavzemal se je za enakopravnost slovenskega jezika.

Albina Černe por. Laharnar  (1876-1954) vnukinja Antona Černeta

Emil Černe; Amalija Černe, Amalija Černe r. Škarja, Paula Černe, Lea Černe por. Žuk

Jakob Černe (1780-1857) duhovnik in šolnik; Franc Černe (1822-1902) duhovnik

dr. Peter Laharnar (1872-1932), pravnik; okrajni glavar v Sežani, svetnik pri deželni vladi za Bukovino v Černovicah; poročen z Albino Černe

zemljiško knjižne zadeve/ gradivo o političnem delovanju Antona Černe/ spričevala/ osebni dokumenti/ zapisi in skice o taktičnih vojaških nalogah Franca Černe 1863-1874/  gradivo iz obdobja šolanja in vojaščine Emila Černe/ korespondenca/ razglednice/ tiski/ zemljevidi/ šolski fotografije/ fotografske plošče/ zvezki

slovenščina, italijanščina, nemščina

Dostopnost