Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Col (PANG 930)

1959-1964; 0.1 tm (1š); arhivski popis

 

odškodnina za uporabo prostorov 1959/delovodnik 1961-1964