Skoči na vsebino

Okrajni odbor Osvobodilne fronte Ozeljan (PANG 905)

1943-1944; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Zapisniki in poročila terenskih odborov upravnih, množičnih in političnih organizacij na območju rajona oz. okraja Ozeljan/ poročilo o pevskih zborih v okraju 1944/ seznami sekretarjev un terenskih delavcev 1943- 1944/  seznam vojnih obveznikov 1944/ seznami potreb aktivistov 1944/ blagajniška potrdila in obračuni 1944/ okrožnice, navodila 1944

Dostopnost