Skoči na vsebino

Krajevni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Solkan (PANG 902)

1944-1954; 0.3 tm (3š); arhivski popis

okrožnice 1944-1949/ zapisniki sej 1945-1949/ spisi 1946-1948/ karakteristike 1946-1948; Odbor OF VI: enote – Nova Gorica zapisniki sej 1950-1954/poročila 1952-1954/okrožnice, navodila 1950-1951/ prostovoljno delo 1950-1951/ spisi 1951

Dostopnost