Skoči na vsebino

Pavlica Anton (PANG 894)

1909-2018; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Anton Pavlica (rojen 1933 v Rihemberku (Branik), živi v Plavah), zbiratelj

dokumentacija/ razna korespondenca/ fotografije/ reprodukcije fotografij/ spominske podobice

Dostopnost