Pavlica Anton (PANG 894)

1943-2001; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Anton Pavlica (rojen 1933 v Rihemberku (Branik), živi v Plavah), zbiratelj

fotografije/ reprodukcije fotografij/ spominske podobice