Skoči na vsebino

Makuc Dorica (PANG 893)

1906-2020; 0.9 tm (9 škatel, 1 mapa, 33 fotografij); arhivski popis

Dorica Makuc (rojena 1928 v Vidmu, živi v Gorici (Italija)) časnikarka, publicistka

gradivo o slovenskih izseljencih v Argentini/ fotografije 1928-1980/ publikacije 1943-1940/ fotokopije/ gradivo za knjigo »Aleksandrinke«/ kasete: kavarna Bratuž, Gorica, Sardinci, Izgnanci iz Komna in Rihemberka v Nemčijo 1944-1945, Aleksandrinke/ fotokopije tiskov in zapisov o Ivanu Kacinu in Paulu Johanu Šiflerju

Opomba: digitalni posnetki kaset so v PANG 943 – Zbirka zgoščenk

Dostopnost