Skoči na vsebino

Blažič Jože (PANG 890)

1916-1990; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Jože Blažič (1921 Lokvica pri Opatjem selu – 1997 Nova Gorica, pokopan v Opatjem selu), udeleženec NOB (borec v prekomorskih brigadah), kapetan v JLA, družbenopolitični delavec

spisi iz obdobja 1941-1945/ spomini na obdobje v italijanski vojski/ priznanja, odlikovanja, spominska značka OF  1956- 1990/  gradivo odbora I. Prekomorske brigade in drugih prekomorskih enot 1975-1987/ gradivo nastalo ob postavitvi spomenika padlim borcem in žrtvam fašističnega terorja v vasi Lokvica 1978/ fotografije 1916-1978

Dostopnost