Skoči na vsebino

Družine Pahor, Zupan in Tušar (PANG 856)

1849-2006; 0.6 tm (6 škatel, 2 mapi); arhivski popis

družini Pahor in Tušar iz Prvačine; Andrej Pahor, Oskar Pahor, Davorina Pahor

Anton Tušar  (1887 Prvačina – 1932 Bate) učitelj;

družina Zupan: Josip Zupan, Slavko Zupan

spričevala/ pogodbe/ zapuščinske zadeve/ zavarovalne police/ dovolilnice/ potrdila/ vabila/ živilske nakaznice/ vojaška knjižica/ zapis učitelja Antona Tušar/  korespondenca/ šolski zvezek/ blagajniške knjige/ fotografije/ razni dokumenti in tiski/ zemljevidi/ fotokopije/ časopisi

slovenščina, italijanščina, nemščina, arabščina

Dostopnost