Skoči na vsebino

Švajgar Rasto (PANG 855)

1894-1996; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

Rasto  Švajgar (1919 Ribnica – 2001 Nova Gorica) univ. dipl. inž. elektrotehnike in strojništva, svetovalec za gospodarstvo in tehnolpgijo, zaprisežen sodni izvedenec, član Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije  TIGR Primorske, publicist

Franz Schweiger (1854-1917) novinar v Kanadi: osebni dokumenti/  spričevala 1872-1897/ pisma 1915-1919

Franc Ksaverij Švajgar (Verij Švajgar) (1893 Goriča vas – 1980 Ljubljana) strokovnjak za železniško vprego: osebni dokumenti 1903-1955/ spričevala 1899-1914/ članki/ zemljevidi

Marija Rozman r. Arko (1893-1986) strokovna učiteljica, ravnateljica dekliške meščanske šole v Mariboru, narodna in kulturna delavka: osebni dokumenti 1907-1957/ korespondenca dr. Antona Gregorčiča 1918/ spričevala, službene ocene, diploma  1899-1945/ fotografije

Josipina Rozman por. Švajgar, mati Rasta Švajgarja, učiteljica: spričevala 1901-1914/ fotografije/ slike Antona Gvajca 1915

Dostopnost