Skoči na vsebino

Zbirka plakatov, letakov in raznih tiskov (PANG 838)

1915-2017; 79 kosov; arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 1999 iz gradiva, ki ga ni bilo mogoče uvrstiti v obstoječe fonde.

plakati/ letaki/ koledarji/ reprodukcije slik/ tiskovine večjega formata

slovenščina, italijanščina, nemščina, angleščina

Dostopnost