Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva Deskle-Anhovo (PANG 822)

1949-1986; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej z gradivom 1959-1986/ seznam članov odbora 1965-1967/ statistična poročila 1960-1963/ delovodnik 1961-1963/ članske izkaznice (izbor) 1949, 1952, 1954, 1956

Dostopnost