Skoči na vsebino

Ivanc Jože (PANG 795)

1948-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Jože Ivanc (rojen 1929 v Ljubljani, živi v Novi Gorici), univ. dipl. inž. strojništva, mag. organizacije dela

diploma, priznanje za požrtvovalno delo pri gradnji Nove Gorice, 15.9.1948/ kopija brigadnega poročila štaba XVII. MDB Ivan Cankar, 1.7.-18.8.1948

Dostopnost