Zbirka negativov in diapozitivov (PANG 784)

osnovni podatki o zbirki bodo vpisani naknadno po obdelavi