Skoči na vsebino

Upravno-administrativni tečaj Vrhpolje (PANG 777)

1946-1947; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1946: Upravno-administrativni in gospodinjski tečaj Vrhpolje; 1947: ukinitev

karakteristike tečajnic 1946/ poročila uprave 1946/ zapisniki sestankov komunistične mladine in drugih družbenopolitičnih organizacij na tečajih 1946-1947/ poročila o partijcih in moralnopolitičnih kvalitetah udeleženk 1946-1947/ poročilo o organiziranosti šole 1946/ poročilo o delu tečajev prvega in drugega upravnoadministrativnega in drugega in tretjega gospodinjskega tečaja 1946/ tekmovalni načrti in uspehi 1946/ urniki dela 1946

Dostopnost