Skoči na vsebino

Zorzut Ludvik (PANG 767)

1907-1977; 0.6 tm (6š); arhivski popis

Ludvik Zorzut (1892 Medana – 1977 Kanal ob Soči), pesnik, briški narodopisec, muzealec, arhivist, etnograf, publicist in planinec

korespondenca 1909-1977/ oporoka 1975/ priznanja 1955-1976/ fotografije 1907-1977/ gradivo o Zorzutovi prozi, poeziji in publicistiki 1920-1977/ gradivo za knjigo Svobodni kmetje 1974/  zbirka poročil, elaboratov in popisov o Slovencih pod Italijo  1946-1949/ časopisni članki 1977

slovenščina, italijanščina

Opomba:
Del fonda, ki vsebuje  zbirko poročil, elaboratov in popisov o Slovencih pod Italijo 1946-1949 je aprila 2001 izročil Arhiv Republike Slovenije.
Gradivo iz zapuščine Ludvika Zorzuta: PANG 1012 – Zbirka arhivskega in dokumentacijskega gradiva

Dostopnost