Skoči na vsebino

Srebrnič Jože, slikar (PANG 731)

1919-1991; 0.4 tm (4š 4m); arhivski popis

Jože Srebrnič (1902 Solkan – 1991 Solkan), slikar, grafik, esperantist

šolska spričevala 1919-1922/ osebna izkaznica 1938/ vojaška izkaznica 1948/ delovna knjižica 1948/ vabila 1965-1984/ odlikovanja 1945-1982/ življenjepis/ korespondenca 1921-1989/ gradivo o slikarski in grafični dejavnosti/ osnutki za plakate, lepake, zaščitne znake, grbe, pohvale, priznanja 1954-1975/ fotografije/ gradivo o delovanju esperantistov na Goriškem 1932-1991/ ugankarstvo/ gradivo o zgodovini Solkana 1958-1985/ tiski, razglednice, znamke, knjige

slovenščina, italijanščina, eksperanto

Dostopnost