Skoči na vsebino

Zbirka videokaset (PANG 713)

1945-2007; 69 videokaset (293 naslovov); arhivski popis

 

Zbirka je bila oblikovana leta 1990, ko je bilo s prvih originalnih filmskih trakov iz zbirke filmov (PANG 584) presneto gradivo na videokasete. Glede na vsebino je razdeljena je na štiri serije.

serija A-Arhivsko gradivo (Filmski obzornik 1945-1962/ Filmske novosti 1948-1967/ amaterski posnetki Vladimirja Hmeljaka raznih dogodkov na Goriškem in širšem območju severne Primorske 1964-1984/ amaterski filmi filmskega krožka Osnovne šole Solkan 1974-1981/ osamosvojitev Slovenije 1989-1991/ porušena Gorica 1916/gledališke predstave Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica 1981-1997/ mladinska delovna akcija Posočje 1978/ štafeta mladosti v Tolminu 1977, partizanska tehnika Krn, konec 70-ih let/ pustovanje v Morskem, Desklah, Kanalu, Ročinju, Novi Gorici, Cerknici, izdelovanje mask, zapuščena vas Potravno, Nekovo, martinovanje v Kanalu 1969-2002/ pustovanje v Tolminu in Čiginju 1971-1974/ otvoritev šolskega centra v Tolminu 1978/ potres v Posočju 1976/ lovska družina Tolmin 1977/ odprtje tovarne Iskra v Tolminu 1978/ posnetki Posočja, osnovna šola in gimnazija v Tolminu 1972-1977/ šempetrska noša, grofje Coronini, srečanje treh Šempetrov, občinski praznik občine Šempeter-Vrtojba 2002-2003/ posnetki Posočja, osnovna šola in gimnazija v Tolminu 1972-1977 serija B-Dokumentarno gradivo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (dokumentarni posnetki o Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici 1969-2007/ serija C-Razno (dokumentarne televizijske oddaje in filmi, posnetki iz drugih slovenskih arhivov 1995-2006) in serija D-Drugo (izbrani posnetki za šolske skupine in druge namene 1948-1952)

slovenščina, srbohrvaščina

Posnetki se presnemavajo v digitalno obliko (PANG 943 – Zbirka zgoščenk, serija A).

Dostopnost