Skoči na vsebino

Garlatti Miljutin (PANG 704)

1797-1975; 0.2 tm (2 škatli ); arhivski popis

Miljutin Garlatti (1895 Kanal – 1961 Kanal), kulturno prosvetni delavec, bančni uradnik

osebni dokumenti 1910-1975/ dnevnik iz 1. sv. vojne 1915-1916,1920/ gradivo o društvenem delovanju 1921-1957/ zapisniki občnih zborov in sej Narodne čitalnice v Kanalu 1921-1925/ drobci iz zgodovine kanalske čitalnice/ korespondenca 1913-1966/ gradivo iz zapuščine Josipa Kocijančiča in Karla Angeli/  fotografije iz konca 19. stoletja, 1904-1926/ razglednice/ časopisni članki/ dopis Gaetana Collottija (Glavni inšpektorat za javno varnost Trst) poslan specialnemu inšpektoratu za policijo v Trstu 6.8.1943/ pisma in risbe Miljutina Garlattija iz časa pred odhodom v ujetništvo, Tolmin, Gorica 1944/ razglednica Miljutina Garlattija hčerki Vandi v Gorico 9.3.1945/ knjižica vzajemno zavarovalne banke v Pragi “Slavija”, zastopstvo v Ljubljani, 27. september 1903/ zavarovalna polica Vzajemne zavarovalnice proti požarnim škodam in poškodbi cerkvenih zvonov v Ljubljani, 26. februarja 1914/ potrdila o vplačani članarini za Čitalnico v Kanalu 1925-1926/

Dostopnost